Umów się na spotkanie:

795 403 461

Tomasz Turek

Poprzez aktywne słuchanie, w atmosferze zaufania, wspieram Klientów w świadomym wdrażaniu zmian zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym, pomagam budować zaangażowanie, wspierając samodzielność, odpowiedzialność i rozwój.

O mnie

Jestem certyfikowanym coachem (Erickson Professional Coach (EPC)). Ukończyłem program szkoleniowy organizowany przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego i Erickson Coaching International – “Szkoła Coachów – The Art & Science of Coaching”, posiadający międzynarodową akredytację International Coach Federation. Ukończyłem podyplomowe studia w zakresie Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a także Certyfikowany Kurs Compliance Officer oraz szkolenie DNA Menadżera – budowanie autorytetu przywódcy w zespole.

Jak pracuję?

Jako coach pracuję w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Specjalizuję się też w coachingu biznesowym, towarzyszę w osiąganiu celów zawodowych.

Wspieram Klientów w:

  • odkrywaniu ich mocnych stron,
  • wyznaczaniu priorytetów,
  • dokonywaniu wyborów,
  • wzmacnianiu samoświadomości,
  • budowaniu poczucia własnej wartości oraz pewności siebie.

Doświadczenie

Jestem radcą prawnym i menadżerem po studiach Master of Business Administration. Mam ponad 20 lat doświadczenia pracy w dużych firmach, głównie z branży energetycznej, chemicznej i medycznej. Specjalizuję się w kierowaniu zespołami, od wielu lat zarządzam obszarami HR, odpowiadam m.in. za rozwój pracowników. Swoje doświadczenie zawodowe oraz wiedzę wykorzystuję wspierając ludzi i organizacje w stojących przed nimi wyzwaniach, przechodzeniu przez proces zmian i osiąganiu założonych celów.

Zapraszam na spotkanie: