Umów się na spotkanie:

795 403 461

Regulamin strony internetowej

Definicje

Strona internetowa – narzędzie o nazwie: www.sztukaspotkania.pl, służące do świadczenia usług drogą elektroniczną.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych w ramach strony internetowej.

Właściciel – podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową – Sztuka Spotkania Psychoterapia i Rozwój Maria Turek, ul. Modlińska 310/312/212 03-152 Warszawa, NIP: 5242316471 REGON: 017274477

Zasady korzystania ze strony internetowej

 • Strona internetowa z założenia jest obsługiwana przez wszystkie dostępne przeglądarki internetowe.
 • Strona internetowa ma charakter informacyjny, pozwalający na zapoznanie się z ofertą firmy, za pośrednictwem strony nie dochodzi do świadczenia usług ani sprzedaży. 
 • Wszelkie dane, ceny i opisy mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • Użytkownik strony internetowej korzysta ze wszystkich informacji zawartych na niej na własną odpowiedzialność.
 • Odpowiedzialność za wykorzystanie przez użytkownika informacji zawartych na stronie internetowej spoczywa wyłącznie na nim.
 • Treści umieszczone na stronie internetowej (opisy, artykuły, zdjęcia) należą do właściciela strony i podlegają prawu autorskiemu.
 • Kopiowanie, powielanie oraz rozpowszechnianie materiałów umieszczonych na stronie internetowej bez zgody jej właściciela jest niedozwolone.
 • W ramach strony internetowej użytkownik ma możliwość zamieszczania komentarzy i opinii, które muszą spełniać następujące kryteria:
  • być zgodne z prawdą i z zasadami współżycia społecznego,
  • nie mogą naruszać przepisów, praw osób trzecich, zaburzać działania strony.