Umów się na spotkanie:

795 403 461

Coaching

Coaching w podejściu Ericksonowskim, którego nazwa pochodzi od Miltona H. Ericksona – znanego amerykańskiego psychiatry i psychoterapeuty, oparty jest na założeniu, że każdy Klient ma w sobie zasoby i potencjał do osiągania swoich celów. Coach koncentruje się na odkrywaniu i rozwijaniu tych zasobów, a także na wspieraniu Klienta w znalezieniu przez niego własnych rozwiązań i strategii.

Coach – pracując pytaniami otwartymi – wykorzystuje wiele technik, aby pomóc Klientowi w eksplorowaniu i rozwijaniu swojego potencjału. Każdy Klient jest wyjątkowy i niepowtarzalny, dlatego techniki i strategie pracy w coachingu są dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów Klienta.

Coach nie udziela gotowych rad, nie podaje rozwiązań, ale wspiera Klienta w samodzielnym odkrywaniu i tworzeniu własnych odpowiedzi i działań. Podstawą coachingu jest przekonanie, że Klient ma w sobie pełen potencjał do znalezienia odpowiedzi na nurtujące go pytania.

Praca z coachem możliwa jest w każdym obszarze życia prywatnego i zawodowego, m.in.:

  • rozwój osobisty,
  • odkrywanie mocnych stron,
  • dokonywanie wyborów,
  • budowanie poczucia własnej wartości,
  • rozwój zawodowy,
  • relacje,
  • zdrowie,
  • zmiana albo utrata pracy,
  • rozpoczęcie własnej działalności,
  • nowa rola życiowa lub zawodowa.

Coach pomaga Klientowi zidentyfikować cele, przezwyciężyć przeszkody i osiągnąć pożądane rezultaty

Nasz cennik.

W naszym Ośrodku coaching prowadzi:

Chcesz dowiedzieć się więcej lub umówić się na spotkanie?
Zapraszamy do kontaktu: