Umów się na spotkanie:

795 403 461

Terapia DDA/DDD

Osoby z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) lub/i DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych) często doświadczają podobnych trudności w życiu dorosłym, takich jak:

 • lęk przed bliskością i odrzuceniem,
 • nieumiejętność radzenia sobie z emocjami (złością, żalem, smutkiem, wstydem)
 • trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji i związków,
 • perfekcjonizm, potrzeba dużej kontroli,
 • niska samoocena, niedocenianie i krytykowanie siebie i innych,
 • życie z poczuciem krzywdy, w roli ofiary,
 • brak poczucia bezpieczeństwa, przeżywanie życia jako zagrożenia,
 • doświadczanie ciągłego stresu i odczuwanie presji,
 • poczucie bycia innym, nieważnym, nierozumianym, niewartym uwagi,
 • współuzależnienie, wchodzenie w rolę opiekuna, ratownika,
 • uzależnienia jako jedyny znany wzorzec regulowania emocji i radzenia sobie z trudnościami.

W rodzinach alkoholowych lub dysfunkcyjnych, gdzie rodzic nie był w stanie realizować właściwie swojej roli wobec dziecka, panują takie normy, które

pomagają utrzymać na zewnątrz dobry wizerunek rodziny i chronią uzależnionych lub niedojrzałych rodziców. Są to zasady, których uczy się dziecko:

Nie czuj!

Nie potrzebuj!

Nie mów!

Nie ufaj!

W dorosłym życiu osób z syndromem DDA/DDD te uwewnętrznione zasady stanowią źródło ogromnego cierpienia, poczucia wyobcowania czy zamknięcia na przyjęcie miłości. To schematy, które uniemożliwiają budowanie satysfakcjonujących relacji i czucie się ze sobą dobrze bez ciągłego lęku, kontroli, nieufności, zagrożenia czy smutku.

Jak pomaga terapia dla osób DDA/DDD?

Psychoterapia pozwala zobaczyć i zrozumieć źródła oraz przyczyny obciążających mechanizmów i schematów. Ta świadomość prowadzi do zmiany, a poprzez budowanie bezpiecznej, dobrej relacji z psychoterapeutą możliwa jest zmiana dysfunkcyjnych wzorców zachowań. Wspierająca obecność drugiej osoby, kontakt i bezpieczna więź z terapeutą pozwalają na dotarcie do własnej historii, zrozumienie i uznanie swoich problemów, a potem wypracowanie nowych reakcji i sposobów zachowania. Można powiedzieć, że w gabinecie poprzez budowanie relacji opartej na empatii, zaufaniu, akceptacji i życzliwości klient może doświadczać tego, co się zmienia w jego życiu, kiedy zaczyna ufać, czuć, odkrywać czego potrzebuje i mówić o tym.

W przypadku osób z syndromem DDA/DDD zarówno terapia indywidualna jak i grupowa to dobre ścieżki, aby wypracować w sobie oparcie i zacząć budować szczęśliwe życie „tu i teraz” bez konieczności odtwarzania trudnych doświadczeń z przeszłości.

Terapię osób z syndromem DDA/DDD w naszym ośrodku prowadzą:

Chcesz dowiedzieć się więcej lub umówić się na spotkanie?
Zapraszamy do kontaktu: