Umów się na spotkanie:

795 403 461

Mariusz Drabarek

MariuszDrabarek

Pracuję jako psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień. Pracuję z osobami DDA, współuzależnionymi, uzależnionymi. Problemy uzależnień znam także z poziomu emocjonalnego.


O mnie

Jestem absolwentem Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnień. Ukończyłem również 4-letnią Szkołę Psychoterapii DDA przy Stowarzyszeniu OD – DO w Warszawie.

Ukończyłem Pedagogikę Osób Społecznie Nieprzystosowanych oraz Pedagogikę Sądowo Penitencjarną.

Znam problemy uzależnień z poziomu emocjonalnego.

Prywatnie lubię długie piesze wędrówki po Polsce.


Jak pracuję?

Pracuję jako psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień i współuzależnień. Prowadzę terapię indywidualną osób DDA/DDD, współuzależnionych i uzależnionymi. Pracuję także w formie online. 

Prowadzę też grupy ogólnorozwojowe dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA oraz treningi zastępowania agresji i treningi zachowań konstruktywnych.

W gabinecie prowadzę otwartą rozmowę starając się być obiektywny, neutralny i nieoceniający. Pomagam zidentyfikować i zmienić wzorce myślenia, a także zachowania, które nie pozwalają klientowi czuć się lepiej.

Moim celem jest pomaganie drugiemu człowiekowi. Leczenie jego duszy. Traktuję każdego człowieka podmiotowo i on jest dla mnie najważniejszy. Dokładnie słucham i wyciągam wnioski.

Zapraszam do kontaktu osoby, które:

  • nie radzą sobie w życiu z powodu zażywania substancji psychoaktywnych,
  • mają kłopotu z zachowaniami kompulsywnymi (hazard, pornografia, seksoholizm, sieć itp.),
  • mają kłopoty rodzinne i trudno im znaleźć ich przyczyny,
  • nie potrafią się porozumieć z partnerem,
  • zgubiły kierunek i sens życia,
  • nie wiedzą co robić, kiedy bliska osoba nadużywa środków zmieniających świadomość,
  • są DDA i to wpływa destrukcyjnie na ich życie.


Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałem podczas 6 – miesięcznego stażu w PETRA, odbyłem też staż kliniczny w ośrodku leczenia uzależnień w Działdowie. Pracowałem 10 lat w ośrodku leczenia uzależnień POMOST, 25 lat w Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich Zorza Ursus oraz 4 lata jako wolontariusz w noclegowni dla osób bezdomnych Przystań.

Zapraszam na spotkanie: