Umów się na spotkanie:

795 403 461

Grupa terapeutyczna dla młodzieży „TworzyMY”

Grupa dedykowana jest młodym osobom w wieku 15 – 19 lat (uczniowie szkół średnich).

Grupa będzie liczyć maksymalnie 10 osób i ma charakter zamknięty, to znaczy, że jej skład jest stały w ciągu całego cyklu. Można dołączyć najpóźniej do trzeciego spotkania.

Do udziału w grupie zapraszamy osoby:

  • nieśmiałe,
  • doświadczające nadmiernego stresu,
  • mające trudności z nawiązywaniem i budowaniem satysfakcjonujących relacji,
  • odczuwające nadmierny lęk, smutek, niepokój, złość,
  • z obniżona samooceną,
  • depresyjne,
  • chcące poprawić swoją komunikację z innymi osobami.

Prowadzenie:

Maria Turek – psychoterpeutka, arteterapeutka, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą, wcześniej w szkole, a od 2018 r. w ramach prowadzonych grup rocznych i turnusów wakacyjnych oraz terapii indywidualnej czytaj więcej
Magdalena Więcławska – psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Pracuje indywidulanie z dorosłymi i współprowadzi grupę TworzyMY

Terminy:

Nowa grupa dla młodzieży rusza jesienią 2024!


Spotkania będą odbywały się w czasie trwania roku szkolnego. W okresach wolnych od szkoły takich jak ferie, czy święta spotkań nie będzie.
Grupa ruszy po zebraniu się co najmniej 6 uczestników.

Inwestycja:

550 zł za miesiąc.
Miesięczna kwota jest stała, niezależna od ilości spotkań w danym miesiącu oraz ewentualnych nieobecności uczestnika, płatna z góry do 5-tego dnia miesiąca.
W ramach opłat za grupę zapraszamy rodziców na bezpłatne warsztaty dla rodziców nastolatków oraz jedną bezpłatną konsultacje w trakcie lub po zakończeniu grupy.

Miejsce w grupie rezerwuje zaliczka w kwocie 350 zł wpłacana po konsultacji i zakwalifikowaniu do grupy.
Jeżeli finanse są jedyną przeszkodą w udziale, prosimy o kontakt, na pewno coś się da zrobić.

Miejsce spotkań:

Sztuka Spotkania psychoterapia i rozwój
ul. Modlińska 310/312 lok. 212
Warszawa-Białołęka

Zapisy:

Przed rozpoczęciem spotkań zapraszam na konsultację rodziców z nastolatkiem. Pomoże nam ona określić potrzeby i sprawdzić czy ta grupa jest odpowiednią propozycją dla Państwa dziecka. Koszt konsultacji to 180 zł. Jeżeli jest to pierwszy kontakt z pomocą psychologiczną może okazać się, że jedna konsultacja nie wystarczy. O szczegółach kwalifikacji porozmawiamy podczas pierwszej konsultacji.

W celu zarezerwowania miejsca lub uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu:

Opis pracy w grupie terapeutycznej:

Grupa terapeutyczna to skuteczna forma psychoterapii. Arteterapia to wykorzystanie leczących, terapeutycznych możliwości sztuki. Poprzez twórcze działania, które podejmują uczestnicy w atmosferze swobodnej zabawy możliwe jest wydobycie ważnych dla nich i trudnych tematów. Nadanie im formy artystycznej jest punktem wyjścia do dalszych rozmów.

Praca w grupie z terapeutą opiera się na indywidualnym zaangażowaniu i na tworzeniu bezpiecznych relacji, opartych o szacunek i zaufanie uczestników grupy oraz przestrzeganie bezpiecznych granic.

Proponowane formy twórcze (np. plastyka, muzyka, teatr, ruch, literatura) oraz interakcje między uczestnikami pozwalają zobaczyć siebie i swoje reakcje z nowej perspektywy. Poznawanie siebie pomaga podejmować decyzje o potrzebnych zmianach.

Bezpieczne środowisko grupy jest dobrym miejscem, aby przećwiczyć i wprowadzać w życie nowe sposoby reagowania i budowania relacji. W grupie terapeutycznej młody człowiek może doświadczyć empatii i zrozumienia od innych, może zostać wysłuchany i przyjęty taki jaki jest.

Często poprzez twórczość i rozmowę uczestnicy odkrywają podobieństwa między sobą, wspólnotę przeżyć i doświadczeń, co pomaga im poczuć się dobrze i zmniejszyć poczucie osamotnienia i wyobcowania.