Umów się na spotkanie:

795 403 461

Grupy i warsztaty

Terapia grupowa to okazja, aby doświadczyć leczącej relacji w bezpiecznej grupie. Ta forma terapii jest szczególnie pomocna w trudnościach doświadczanych w codziennym życiu, w rodzinie, pracy, wśród innych osób.

Człowiek jest istotą społeczną, rodzimy się i wychowujemy wśród ludzi. W rodzinie, szkole uczymy się jak funkcjonować, jak się rozwijać, jak przetrwać to, co trudne. Inni ludzie są również źródłem naszych zranień, trudnych przeżyć, cierpień i to w relacjach z innymi najczęściej doświadcza się trudności i problemów relacyjnych czy emocjonalnych.

Najważniejszym czynnikiem leczącym jest w terapii grupowej kontakt i relacja z innymi osobami. Kolejnym ważnym elementem jest bogactwo grupy i jej uczestników, którzy mogą udzielać sobie cennych i pomocnych do pracy informacji zwrotnych, które pozwalają na wzmocnienie swoich zasobów oraz poczucia własnej wartości, a jednocześnie pozwalają na modyfikację zachowań, które nie służą klientowi i wpływają na jego poczucie osamotnienia.

Praca na warsztatach opiera się na uczeniu przez doświadczenie i aktywne poznawanie treści (poprzez udział w ćwiczeniach proponowanych przez trenerkę) oraz na kontakcie z grupą (wymianie wśród uczestników ich spostrzeżeń, doświadczeń, sposobów radzenia sobie).

Każdy warsztat ma swój temat, grupę docelową i strukturę tak, aby jak najskuteczniej poszerzyć rozumienie i umiejętności dotyczące danego zagadnienia.

Oferujemy stworzenie i przeprowadzenie autorskiego warsztatu dedykowanego do konkretnej grupy docelowej w obszarze psychoedukacji, rozwoju, komunikacji, kobiecości, rodzicielstwa, relacji z nastolatkiem. Może to być dobra inwestycja w zespół, z którym pracujesz.

Więcej o grupach wsparcia przeczytasz w artykule „Podziel się i zyskaj czyli o magii grup wsparcia”.