Umów się na spotkanie:

795 403 461

Grupa terapeutyczna dla młodzieży „SpotkajMY się”

grupa terapeutyczna dla młodzieży warszawa

Zapraszamy do udziału w grupie terapeutycznej młodzież ze szkół średnich w wieku 15-19 lat.

Co daje grupa?

Daje możliwość lepszego zrozumienia siebie, pozwala na rozwinięcie umiejętności bycia w relacjach, trening umiejętności społecznych (TUS) oraz rozwój zdolności wewnątrzpsychicznych w oparciu o relację z rówieśnikami.

Dla jakich nastolatków dedykowana jest grupa?

Do grupy zapraszamy młodych ludzi, którzy:

  • mają problem w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej (np. rozwód rodziców, przeprowadzka, zmiana szkoły, choroba)
  • przeżywają trudności w kontaktach z innymi (rówieśnikami, rodzicami, rodzeństwem)
  • odczuwają osamotnienie, poczucie odrzucenia
  • przeżywają lęk związany ze szkołą
  • doświadczają trudności w rozumieniu i kontrolowaniu swoich emocji
  • uciekają w świat technologii, odcinają się od bezpośrednich relacji

Jak pracujemy?

Spotykamy się raz w tygodniu na 1,5 godziny we wtorki. W czasie spotkań będziemy wplatać elementy pracy terapeutycznej, psychoedukację nastawioną na rozwój umiejętności psychospołecznych, elementy TUS. Poprzez wspólne działania będziemy poszerzać wiedzę na temat własnego rozwoju, potrzeb, emocji tak, żeby lepiej komunikować się i budować relację z innymi.

Grupa będzie liczyć maksymalnie 10 osób i będzie miała charakter zamknięty – oznacza to stały skład uczestników od rozpoczęcia grupy, aż do jej zakończenia. Można dołączyć tylko do drugiego spotkania.

Jak zakwalifikować się do grupy?

Osoby, które chcą wziąć udział w grupie wraz z rodzicami zapraszamy na jednorazowe konsultacje (sierpień/wrzesień 2024). 

Konsultacja jest płatna 250 zł i trwa 50 min. Daje ona możliwość zrozumienia natury problemu, ustalenia, czy grupa jest odpowiednim miejscem wsparcia, poznania osób prowadzących i zarezerwowania miejsca w nowo powstającej grupie. 

W czasie całego procesu grupowego ważna jest współpraca terapeutów z rodzicami, ponieważ istotnym elementem rozwoju młodzieży jest kontekst rodzinny.

Terminy:

Spotkania zaplanowane są co tydzień we wtorki w godz. 17:00 – 18:30. Grupa trwać będzie od października 2024 do czerwca 2025 (spotkania nie będą się odbywać w dni wolne od szkoły – ferie i święta).

Inwestycja: 

Jednorazowa konsultacja 50 minut- 250 zł

Koszt miesięczny grupy – 570 zł (płatne z góry do 10-tego każdego miesiąca niezależnie od nieobecności). 

Miejsce w grupie rezerwuje zaliczka 250 zł która jest bezzwrotna i będzie odliczona od kwoty za pierwszy miesiąc uczestnictwa w grupie. 

W cenie jest udział w grupie oraz końcowa podsumowująca konsultacja, która jest już bezpłatna.

Prowadzenie: Magdalena Cieślak, Katarzyna Franczak

Miejsce spotkań:

Sztuka Spotkania psychoterapia i rozwój
ul. Ch. Botewa 10/5
Warszawa-Białołęka (Tarchomin)

W celu zarezerwowania miejsca lub uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu:

Zapisz się przez formularz:

Opis pracy w grupie terapeutycznej:

Grupa terapeutyczna to skuteczna forma psychoterapii. Arteterapia to wykorzystanie leczących, terapeutycznych możliwości sztuki. Poprzez twórcze działania, które podejmują uczestnicy w atmosferze swobodnej zabawy możliwe jest wydobycie ważnych dla nich i trudnych tematów. Nadanie im formy artystycznej jest punktem wyjścia do dalszych rozmów.

Praca w grupie z terapeutą opiera się na indywidualnym zaangażowaniu i na tworzeniu bezpiecznych relacji, opartych o szacunek i zaufanie uczestników grupy oraz przestrzeganie bezpiecznych granic.

Proponowane formy twórcze (np. plastyka, muzyka, teatr, ruch, literatura) oraz interakcje między uczestnikami pozwalają zobaczyć siebie i swoje reakcje z nowej perspektywy. Poznawanie siebie pomaga podejmować decyzje o potrzebnych zmianach.

Bezpieczne środowisko grupy jest dobrym miejscem, aby przećwiczyć i wprowadzać w życie nowe sposoby reagowania i budowania relacji. W grupie terapeutycznej młody człowiek może doświadczyć empatii i zrozumienia od innych, może zostać wysłuchany i przyjęty taki jaki jest.

Często poprzez twórczość i rozmowę uczestnicy odkrywają podobieństwa między sobą, wspólnotę przeżyć i doświadczeń, co pomaga im poczuć się dobrze i zmniejszyć poczucie osamotnienia i wyobcowania.