Umów się na spotkanie:

795 403 461

Psychoterapia grupowa

UWAGA: Aktualnie prowadzimy zapisy do grupy terapeutycznej dla kobiet utulONE.

Człowiek jest istotą społeczną, rodzimy się i wychowujemy wśród ludzi. W rodzinie, szkole uczymy się jak funkcjonować, jak się rozwijać, jak przetrwać to, co trudne. Inni ludzie są również źródłem naszych zranień, trudnych przeżyć, cierpień i to w relacjach z innymi najczęściej doświadcza się trudności i problemów relacyjnych czy emocjonalnych.

Terapia grupowa to okazja, aby doświadczyć leczącej relacji w bezpiecznej grupie. Ta forma terapii jest szczególnie pomocna w trudnościach doświadczanych w codziennym życiu, w rodzinie, pracy, wśród innych osób.

W jaki sposób?

Grupa to więcej niż suma jej członków, zachodzą w niej ważne procesy, budują się więzi, pojawia się poczucie bycia wspólnotą. Można w niej poczuć się wysłuchanym, przyjętym, zaakceptowanym.

Grupa to przestrzeń spotkania i wymiany, każdy z uczestników jest inny i każdy ma w niej swoje miejsce, dzięki temu można uczyć się od siebie i czerpać z doświadczeń innych. Rozmawiając o swoich problemach w grupie można odkrywać, że nie jest się samemu, że inni również zmagają się z podobnymi trudnościami, co pomaga zmniejszyć poczucie wyobcowania i niezrozumienia.

Grupa i spotkania w niej wzmacniają empatię i kieruję uwagę na innych. W grupie można otrzymać pomoc i dawać pomoc. Jest to wymiana. Pozwala ona doświadczyć jak dużą wartością jest obecność i otwartość każdego uczestnika oraz jego gotowość do dzielenia się z innymi swoimi przeżyciami. Poprzez aktywny udział oraz pomoc innym osobom możliwe jest wzmocnienie poczucia własnej wartości, a także odkrywanie jak wiele można zaoferować drugiemu człowiekowi.

Grupa to laboratorium relacji, dzięki innym osobom uczestnik może w bezpieczny sposób zaobserwować i zrozumieć, jak buduje kontakt z innymi, co w jego zachowaniach sprzyja, a co przeszkadza w nawiązywaniu relacji.

Grupa daje możliwość treningu umiejętności społecznych, obserwacji siebie i zachodzących wśród uczestników interakcji. Jest też środowiskiem, w którym możliwe jest otrzymanie otwartej, życzliwej informacji zwrotnej o tym jak jest się odbieranym przez druga osobę.

Jest to jedna z najskuteczniejszych form psychoterapii, z której mogą korzystać zarówno dorośli, młodzież i dzieci. Z tego powodu od lat grupy terapeutyczne organizowane są zarówno na oddziałach szpitalnych, jak i w ośrodkach ambulatoryjnych.

Chcesz uzyskać więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu:

Dziękuję za cudowne prowadzenie, mobilizację, dodawanie otuchy, otwarte dzielenie się doświadczeniem, troskę w głosie, profesjonalizm.

Uczestniczka

Udział w grupie pomógł mi uświadomić sobie, że jestem ważna.

Uczestniczka